Strona w przebudowie za utrudnienia przepraszamy!

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub za pomocą elektronicznej poczty e-mail.  Aktualne dane kontaktowe znajdą Państwo poniżej.


Centrum Obsługi Klienta ANESMED
Telefon +48 22 646 72 87

Fax +48 22 211 12 51
E-mail anesmed@anesmed.pl

Adres do korespondencji: 

P.T.M. Anes-Med Sp. z o.o., 97-500 Radomsko 1, skrytka pocztowa nr 17.

Adres do wysyłki urządzeń do serwisu: 

SERWIS P.T.M. "ANES-MED" Sp. z o.o., 52-007 Wrocław, ul. Zagłębiowska 3. Piętro 1.

Dane rejestrowe: 
Przedsiębiorstwo Techniki Medycznej "ANES-MED" Sp. z o.o., 00-791 Warszawa, ul. Chocimska 11/14, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000157345, NIP 5212904683, REGON 012110908, której kapitał zakładowy wynosi 250.000,00 PLN (opłacony w całości). Skład Zarządu: Mikołaj Węgrzyn – Prezes Zarządu, Marcin Szykuła – Wiceprezes Zarządu. Rachunek bankowy (PLN do wszystkich wpłat krajowych): Idea Bank S.A., nr rachunku: 89-1950-0001-2006-0013-2416-0002

Coming Soon Page by