KONTAKT I DANE FIRMY

Przedsiębiorstwo Techniki Medycznej ANESMED® spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

Adres:
00-075 Warszawa
ul. Senatorska 2

E-mail: anesmed@anesmed.pl

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000861519

NIP: 5212904683
REGON: 012110908
EORI: PL521290468300000
DPO: 000354710